*mare

Effialtes est visio in sompnis cum videtur homini quod mulier equitat eum (pro equm) quod vlg. dicitur *mare 1442 WokRacz 93v

Wyraz hasłowy Mara Hasło konkordancji Ephialtes
Wyraz(y) w transliteracji *mare Podstawa glosowania effialtes
Język wyrazu obcego łaciński
6327
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mara (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mara
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.