dzasla

Gingiva (...) est caro circa dentes proprie dzasla vel vbi dentes crescunt 1450 RozKap 109r

Wyraz hasłowy Dziąsła Hasło konkordancji Gingiva
Wyraz(y) w transliteracji dzasla Podstawa glosowania gingiva
Język wyrazu obcego łaciński
6333

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziąsła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziąsła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi osobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 46.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.