*prymel

Fusarius est arbor quedam... Inde fusale eius lignum al. *prymel 1450 RozKap 102v

Wyraz hasłowy Przmiel Hasło konkordancji Fusarius
Wyraz(y) w transliteracji *prymel Podstawa glosowania fusale
Język wyrazu obcego łaciński
6345
Komentarz paleograficzny Zapewne błąd kopisty prymel zamiast przmel leg. przmiel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 102
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przmiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przmiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.