kapya

Pecies (...) est quoddam pondus al. kapya *voskø 1450 RozKap 180v

Wyraz hasłowy Kapia Hasło konkordancji Pecies
Wyraz(y) w transliteracji kapya Podstawa glosowania pecies, pondus
Język wyrazu obcego łaciński
6347
Komentarz paleograficzny Ostatni znak w wyrazie voskø to litera o przekreślona długą kreską. W transkrypcji przyjęto ten znak jako nosową samogłoskę. W polskim materiale do końca tej części rękopisu to jedyny taki znak w ogóle, nie tylko na oznaczenie prawdopodobnie samogłoski u. Wiadomo, że taka pisownia była w niektórych rękopisach.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 180
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kapia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kapia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.