prządza

Feruncus zelasna prządza 1442 WokRacz 108v

Wyraz hasłowy Przędza Hasło konkordancji Ferruncus
Wyraz(y) w transliteracji prządza Podstawa glosowania feruncus
Język wyrazu obcego łaciński
6350
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł rozariusza na literę F podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przędza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przędza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.