kamyenye

Gagates vlg. pyerlowe kamyenye est et similis forule piropus idem cum predicto 1442 WokRacz 114r

Wyraz hasłowy Kamienie Hasło konkordancji Gagates
Wyraz(y) w transliteracji kamyenye Podstawa glosowania gagates
Język wyrazu obcego łaciński
6355

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 114
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kamienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kamienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.