pokarma

I[n]tinerarium vlg. pokarma yednego dnya 1442 WokRacz 127r

Wyraz hasłowy Pokarmia Hasło konkordancji Itinerarium
Wyraz(y) w transliteracji pokarma Podstawa glosowania i[n]tinerarium
Język wyrazu obcego łaciński
6364

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pokarmia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pokarmia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak takiego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.