dnya

I[n]tinerarium vlg. pokarma yednego dnya 1442 WokRacz 127r

Wyraz hasłowy Dzień Hasło konkordancji Itinerarium
Wyraz(y) w transliteracji dnya Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6366

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dnia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.