futer

Futrum vlg. futer 1442 WokRacz 114r

Wyraz hasłowy Futer Hasło konkordancji Fodrum
Wyraz(y) w transliteracji futer Podstawa glosowania futrum
Język wyrazu obcego łaciński
6374
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 114
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Futer (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) futer
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

SI notuje to poświadczenie..

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.