brvnathnim

Fulws fauum dicitur ruffus siue rubeus a fulgeo (...) ita dicit Papias [[brunatimbicz]] Fuluere vlg. brvnathnim bycz inde fuluedo 1442 WokRacz 113r

Wyraz hasłowy Brunatny Hasło konkordancji Fulvus
Wyraz(y) w transliteracji brvnathnim Podstawa glosowania Fuluere
Język wyrazu obcego łaciński
6375
Komentarz paleograficzny Kopista oznacza początek poszczególnych haseł rękopisu podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brunatny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) brunatnym
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.