dane

Donaferus qui fert donum Donatus vlg. dane uel proprium nomen 1442 WokRacz 91v

Wyraz hasłowy Dane Hasło konkordancji Donatus
Wyraz(y) w transliteracji dane Podstawa glosowania donatus
Język wyrazu obcego łaciński
6378
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie polska glosa dane odnosi się do łacińskiego wyrazu donum.
Por. Sstčlat pod hasłem dono: donatum, -i ‘donum’ tj. 'dar'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dane (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dane
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.