talerzewa

Nuppadogundium vlg. chlebna mysza wersus vidi in ore canis duo nappadogundia panis Et libigundium idem talerzewa misza 1442 WokRacz 152r

Wyraz hasłowy (Talerzowy) Hasło konkordancji Nupagundium
Wyraz(y) w transliteracji talerzewa Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6380

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Talerzowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Talerzewy
Forma (w transkrypcji) talerzewa
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.