panczerzewe

Lix (...) rotunditas ferri vnde texitur lorica proprie panczerzewe kolko 1442 WokRacz 136v

Wyraz hasłowy (Pancerzowy) Hasło konkordancji Lix
Wyraz(y) w transliteracji panczerzewe Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6385
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pancerzowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pancerzewy
Forma (w transkrypcji) pancerzewe
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.