*drzewy

Limbertus quidam vermis vlg. *drzewy robak 1442 WokRacz 135v

Wyraz hasłowy Trzewy Hasło konkordancji Lumbricus
Wyraz(y) w transliteracji *drzewy Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6386
Komentarz paleograficzny Kopista oznacza początek wyrazu hasłowego podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Trzewy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) trzewy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.