horz

Dromedarius est animal vlg. horz uel equs velocissimi cursus dicitur ille qui ducit dromedas XV p. post. RozOss III 55v

Wyraz hasłowy (Orz) Hasło konkordancji Dromedarius
Wyraz(y) w transliteracji horz Podstawa glosowania dromedarius
Język wyrazu obcego łaciński
6403
Komentarz paleograficzny Po wyrazie animal znaczek do glosy na l. marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Orz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Horz
Forma (w transkrypcji) horz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.