marmorowy

Marmor [[...]] vlg. marmorowy kamyen 1442 WokRacz 142r

Wyraz hasłowy (Marmurowy) Hasło konkordancji Marmor
Wyraz(y) w transliteracji marmorowy Podstawa glosowania marmor
Język wyrazu obcego łaciński
6410

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Marmurowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Marmorowy
Forma (w transkrypcji) marmorowy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.