mvrzinska

Mavria est regio quedam vlg. mvrzinska zemya 1442 WokRacz 142v

Wyraz hasłowy Murzyński Hasło konkordancji Mauria
Wyraz(y) w transliteracji mvrzinska Podstawa glosowania Mavria
Język wyrazu obcego łaciński
6412

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Murzyński (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) murzyńska
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.