cziste

Melligranum vlg. cziste pycze 1442 WokRacz 143r

Wyraz hasłowy Czysty Hasło konkordancji Melligranum
Wyraz(y) w transliteracji cziste Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6418

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 51

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czysty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) czyste
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.