gorzkye

Mirra sicut dicit Isidorus est arbor arabie altitudinis quinque cubitorum similis spine cuius gumi eciam mirra dicitur quasi amara Inde mirratum vinum vlg. vino gorzkye 1442 WokRacz 145v

Wyraz hasłowy Gorzki Hasło konkordancji Mirra
Wyraz(y) w transliteracji gorzkye Podstawa glosowania mirratum
Język wyrazu obcego łaciński
6425
Komentarz paleograficzny winogorzkie – pisane razem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gorzki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gorzkie
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Łacińskie wyrażenie mirratum vinum, którego polskim odpowiednikiem jest wino gorzkie, zapewne odnosi się do fragmentu Marc 15, 23: "dabant ei bibere myrrhatum vinum".

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.