chlebna

Nuppadogundium vlg. chlebna mysza wersus vidi in ore canis duo nappadogundia panis Et libigundium idem talerzewa misza 1442 WokRacz 152r

Wyraz hasłowy Chlebny Hasło konkordancji Nupagundium
Wyraz(y) w transliteracji chlebna Podstawa glosowania nuppadogundium
Język wyrazu obcego łaciński
6433

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chlebny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) chlebna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.