leszny

Lucar (…) dicitur precium [[...]] rusticus quod dat domino suo per annum a luco uel precium quod ab emptoribus nemorum habetur sc. vlg. leszny czynsch 1442 WokRacz 137v

Wyraz hasłowy 2. Leśny Hasło konkordancji Lucar
Wyraz(y) w transliteracji leszny Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6437
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Leśny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) leśny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.