moyey

Ma<t>rveles vlg. moyey czothky dzeczy 1442 WokRacz 142v

Wyraz hasłowy Mój Hasło konkordancji Matruelis
Wyraz(y) w transliteracji moyey Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6439
Komentarz paleograficzny W wyrazie ma<t>rveles litera v nadpisana.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mój (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) mojej
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.