dzeczy

Ma<t>rveles vlg. moyey czothky dzeczy 1442 WokRacz 142v

Wyraz hasłowy Dzieci Hasło konkordancji Matruelis
Wyraz(y) w transliteracji dzeczy Podstawa glosowania matrueles
Język wyrazu obcego łaciński
6441
Komentarz paleograficzny W wyrazie ma<t>rveles litera v nadpisana.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzieci (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzieci
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.