noczna czen

*Morella strignus sunt idem vlg. noczna czen 1442 WokRacz 147r

Wyraz hasłowy 2. Cień Hasło konkordancji Maurella
Wyraz(y) w transliteracji noczna czen Podstawa glosowania *morella, strignus
Język wyrazu obcego łaciński
6444

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nocny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nocna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Cień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Por. G: Morella est herba quedam, eyn mor; uel nacht schatt.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.