mleczna

Vacca est quoddam animal brutum inde vacula diminutivum Vacca mulsaria vlg. mleczna krowa 1442 WokRacz 196r

Wyraz hasłowy Mleczny Hasło konkordancji Vacca
Wyraz(y) w transliteracji mleczna Podstawa glosowania mulsaria
Język wyrazu obcego łaciński
6451

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 196
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mleczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mleczna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.