krowa

Vacca est quoddam animal brutum inde vacula diminutivum Vacca mulsaria vlg. mleczna krowa 1442 WokRacz 196r

Wyraz hasłowy Krowa Hasło konkordancji Vacca
Wyraz(y) w transliteracji krowa Podstawa glosowania vacca
Język wyrazu obcego łaciński
6452

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 196
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krowa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krowa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.
Słścz: vacca mulsaria, que dat lac.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.