nynog

Nonoculus nynog 1442 WokRacz 151v

Wyraz hasłowy (Minóg) Hasło konkordancji Nonoculus
Wyraz(y) w transliteracji nynog Podstawa glosowania nonoculus
Język wyrazu obcego łaciński
6453

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Minóg) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ninóg
Forma (w transkrypcji) ninog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.