pysmo

Notula pysmo listowe 1442 WokRacz 151v

Wyraz hasłowy Pismo Hasło konkordancji Notula
Wyraz(y) w transliteracji pysmo Podstawa glosowania notula
Język wyrazu obcego łaciński
6454

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pismo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pismo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.