oczny

Occulista vlg. lekarz oczny 1442 WokRacz 153r

Wyraz hasłowy Oczny Hasło konkordancji Oculista
Wyraz(y) w transliteracji oczny Podstawa glosowania occulista
Język wyrazu obcego łaciński
6459

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) oczny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.