czebrnyk

Tina est instrumentum aptum ad portandum aquam uel alium liquorem eyn czobir Inde tinale czebrnyk 1448 WokJag 324v

Wyraz hasłowy Cebrnik Hasło konkordancji Tina
Wyraz(y) w transliteracji czebrnyk Podstawa glosowania tinale
Język wyrazu obcego łaciński
6466

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 324
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cebrnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cebrnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
Por. WokLub 138r: Tina ein zuber czber albo czeber, tinale ein zuberstange.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.