*myesz

Follis *myesz est instrumentum quo faber suscitat ignem Et dicitur afos id est ignis et leuo id est leuans ignem ca 1500 RozOss I 89va

Wyraz hasłowy Miech Hasło konkordancji Follis
Wyraz(y) w transliteracji *myesz Podstawa glosowania follis
Język wyrazu obcego łaciński
6467
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie zapisano trzy polskie glosy ręką inną niż tekst główny. Pierwsza z polskich glos, o, jest odpowiednikiem łacińskiego przyimka de zapisanego na marginesie, dwie kolejne, myech i myesek, odnoszą się do tekstu głównego i są odpowiednikami łacińskich wyrazów follis oraz folliculus. W wyrazie myech widać poprawkę pisarza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miech (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miech
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.