o

De o ca 1500 RozOss I 89va

Wyraz hasłowy O Hasło konkordancji De
Wyraz(y) w transliteracji o Podstawa glosowania de
Język wyrazu obcego łaciński
6468
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie zapisano trzy polskie glosy ręką inną niż tekst główny. Pierwsza z polskich glos, o, jest odpowiednikiem łacińskiego przyimka de zapisanego na marginesie, dwie kolejne, myech i myesek, odnoszą się do tekstu głównego i są odpowiednikami łacińskich wyrazów follis oraz folliculus. W wyrazie myech widać poprawkę pisarza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego O (przyimek)
Forma (w transkrypcji) o
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.