cassą

Picarius cassą XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Czasza Hasło konkordancji Picarius
Wyraz(y) w transliteracji cassą Podstawa glosowania picarius
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czasza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czasza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Sstp czyta: kasa

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8 pod hasłem Kasa.
Por. RozKap 92r: Fidelia (...) id est olla dicta a fidelis in seruando gazam vlg. koczyel alio dicitur picarius...

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.