kregle

*Fermenta kregle ca 1500 WokLub 51r

Wyraz hasłowy 2. (Kręgiel) Hasło konkordancji Fermentum
Wyraz(y) w transliteracji kregle Podstawa glosowania *fermenta
Język wyrazu obcego łaciński
6474
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Odczytanie podstawy glosowania przypuszczalne - zgodnie z propozycją wydawcy: fermenta. Między literami r a e są zapisane cztery laski, co można by odczytywać jako fernuenta, ferunenta, fermienta, ferimenta, ale takie wyrazy łacińskie nie są notowane w słownikach.

Hasło Fermentum drukowane na tej samej karcie: Fermentum (...) est zima saurig a ferueo (...).

Glosator dopisał na g. marg. karty szereg haseł łacińskich na literę F z polskimi odpowiednikami i/lub dodatkowymi objaśnieniami. Między nimi znalazło się również hasło Piramus. W ten sposób powstało zestawienie dwóch sąsiadujących ze sobą par wyrazów z podobną glosą polską: *Fermenta kregle, piramus kregel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. (Kręgiel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kregiel
Forma (w transkrypcji) kregle
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.