thycz

Hulmus thycz
1440 RozPaul 125v

Wyraz hasłowy Tycz Hasło konkordancji Hulmus
Wyraz(y) w transliteracji thycz Podstawa glosowania hulmus
Język wyrazu obcego łaciński
6488

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tycz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tycz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444 s. v. Tycz, Tycza.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.