clescz

Squarus (...) dicitur quidam piscis vlg. clescz et dicitur a squama [[uel]] quia sit squamis acutis 1440 RozPaul 250v

Wyraz hasłowy Kleszcz Hasło konkordancji Squarus
Wyraz(y) w transliteracji clescz Podstawa glosowania squarus
Język wyrazu obcego łaciński
6504

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 250
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kleszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kleszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. I, Warszawa, s. 248-249.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków, 386, 398.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.