czewka

Canna czewka XVI RozOss III 80r

Wyraz hasłowy Cewka Hasło konkordancji Fistula
Wyraz(y) w transliteracji czewka Podstawa glosowania canna
Język wyrazu obcego łaciński
6512
Komentarz paleograficzny Łac. canna i odpowiednik polski dopisane na marginesie przy haśle Fistula. W rozariuszu hasło Fistula z szerszym kontekstem: Fistula est instrumentum ad canendum ex cannis compactum.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 80
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cewka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.