braczą

Patruelis vetterkint stryyeczny filii duorum fratrum sunt patrueles inter se stryeczny braczą albo szyostry ca 1500 WokLub 96v

Wyraz hasłowy Bracia Hasło konkordancji Patruelis
Wyraz(y) w transliteracji braczą Podstawa glosowania patrueles
Język wyrazu obcego łaciński
6525
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa stryyeczny, na p. marg. innym atramentem stryeczny braczą albo szyostry.
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określający (stryjeczne), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bracia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bracia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.