dlathego

Propterea id est ideo idcirco darumb dlathego ca 1500 WokLub 108r

Wyraz hasłowy Dlatego Hasło konkordancji Propterea
Wyraz(y) w transliteracji dlathego Podstawa glosowania propterea, ideo, idcirco
Język wyrazu obcego łaciński
6530

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dlatego (przysłówek (zaimek przysłowny))
Forma (w transkrypcji) dlatego
Część mowy przysłówek (zaimek przysłowny)
Fleksem przysłówek (zaimek przysłowny)
Stopień równy

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.