ochla

*Linis (...) instrumentum ad purgandum linum proprie ochla 1442 WokRacz 138r

Wyraz hasłowy Ochla Hasło konkordancji *Linis
Wyraz(y) w transliteracji ochla Podstawa glosowania *linis
Język wyrazu obcego łaciński
6531
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.
Podstawa glosowania prawdopodobnie powinna mieć postać luns, a nie linis. Glosator niepotrzebnie dopisał kropki nad laskami liter un, zapewne pod wpływem związku wyrazu hasłowego z lnem (linum).
por. Dief: *Luns -untis id est instrumentum purgandi lini ein heychel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ochla (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ochla
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.