tragarz

Bachicola tragarz XV p. post. RozOss II 28v

Wyraz hasłowy Tragarz Hasło konkordancji Bacchicola
Wyraz(y) w transliteracji tragarz Podstawa glosowania bachicola
Język wyrazu obcego łaciński
67
Komentarz paleograficzny Hasło Bachicola i odpowiednik polski dopisane na marginesie. W rozariuszu hasło Bachicola z szerszym kontekstem: Bachicola (...) id est portator uel colens vinum uel bachum uel bibulus.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 28
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tragarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tragarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Bracha K. 2013: Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.