*peyga

Menda *peyga XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Piega Hasło konkordancji Menda
Wyraz(y) w transliteracji *peyga Podstawa glosowania menda
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Wyraz peyga to prawdopodobnie przykład oznaczania przez kopistę głoski lub błąd kopisty czy odczytania wydawcy.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Piega (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) piega
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.