szadle

Occigallum szadle (leg. zsiadłe) mleco XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy (Zsiąść się) Hasło konkordancji Oxygallum
Wyraz(y) w transliteracji szadle Podstawa glosowania occigallum
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Zsiąść się) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Zsieść się
Forma (w transkrypcji) zsiadłe
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ II

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7 (pod hasłem Zsiadły).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.