parznya

Monarchium instrumentum est braxandi vlg. [[parzy]] parznya 1442 WokRacz 146v

Wyraz hasłowy Parznia Hasło konkordancji Monarchium
Wyraz(y) w transliteracji parznya Podstawa glosowania monarchium
Język wyrazu obcego łaciński
714
Komentarz paleograficzny [[parzy]] skreślone przez kopistę

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Parznia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) parznia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozRacz 146v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.