proszno

Quitare quitowacz vel proszno *pu<ś>czitz XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy (Próżno) Hasło konkordancji Quitto
Wyraz(y) w transliteracji proszno Podstawa glosowania quitare
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy puczitz zamiast pusczicz.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Próżno) (przysłówek)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Prózno
Forma (w transkrypcji) prozno
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.