chole<wa>

Solea chole<wa> XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Cholewa Hasło konkordancji Solea
Wyraz(y) w transliteracji chole<wa> Podstawa glosowania solea
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisarz miał tendencję do opuszczania końcowych liter niektórych wyrazów.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cholewa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chole<wa>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.
Glosa polska cholewa nie oddaje znaczenia łac. wyrazu hasłowego solea, który oznacza 'sandał' lub 'podeszwę buta'.
Jeśli glosator WokPet I miał przed oczyma podobny kontekst jak pisarz WokRacz, czyli "Solea est pars calcei" (k. 186r), mógł wybrać nazwę niewłaściwej 'części obuwia'.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.