*lodisscza

Sordissa *lodisscza XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Łodyżka Hasło konkordancji Sordissa
Wyraz(y) w transliteracji *lodisscza Podstawa glosowania sordissa
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k w glosach zapisuje niekiedy za pomocą cz. Glosę należy zatem transkrybować łodyżka.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łodyżka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łodyżka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.