blan<ki>

Vallamina blan<ki> XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Blanki Hasło konkordancji Vallamina
Wyraz(y) w transliteracji blan<ki> Podstawa glosowania vallamina
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Blanki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) blan<ki>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.