boze drze<wko>

Marubium boze drze<wko> XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Drzewko Hasło konkordancji Marrubium
Wyraz(y) w transliteracji boze drze<wko> Podstawa glosowania marubium
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Boży (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) boże
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drze<wko>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisarz miał tendencję do opuszczania końcowych liter niektórych wyrazów. W wypadku tej glosy zostały one uzupełnione na podstawie WokRacz 142r. Możliwe również uzupełnienie drze<wo> lub drze<wce>.
Por. hasła Drzewo i Drzewce w Sstp:
Sstp II 207b: boże drzewo 'boże drzewko, Artemisia abrotanum L.': Bosze drzewo XV med. PułKras 33.
Sstp II 203a: boże drzewce bot. 'Artemisia abrotanum L.': Boze drzewcze abrotanum XV p. post. Rost nr 4958.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.