kr[a]wawnyk

*Miletus kr[a]wawnyk XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Krwawnik Hasło konkordancji Millefolium
Wyraz(y) w transliteracji kr[a]wawnyk Podstawa glosowania *miletus
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krwawnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krwawnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.